Wij gebruiken cookies, bezoekt u onze website dan gaat u akkoord met deze cookies. OK

Hoorzitting van CvdM roept vraagtekens op bij afvallers

1/1

Geplaatst door Atlantis Media op woensdag 23 december 2015 om 12:18

Hilversum – 23 december 2015 - De hoorzitting van het Commissariaat voor de Media roept een hoop vraagtekens op bij de afvallende lokale omroepen. Tijdens de hoorzitting kwamen er stevige verwijten van de andere omroepen naar boven aan het adres van de Bossche gemeenteraad, Jan Smit van DTV Den Bosch spreekt over ‘selectief winkelen’ en ‘vooringenomenheid’ bij de gemeente.

Toos Bastiaansen, vertegenwoordiger van de Organisatie voor de Lokale Omroep in Nederland (Olon), snapt deze verwijten, kritiek en vraagtekens die de hoorzitting doet opwaaien wel. Want ook voor haar zijn de criteria waarop de gemeenteraad haar beslissing baseert onduidelijk. “tijdens een hoorzitting krijgt elke kandidaat in elk geval de zelfde vragen. Daarmee zou gekozen worden voor een gelijk speelveld.” In tegenstelling tot wat er nu gebeurt. 

Het college baseerde nu haar keuze op een zogenoemd Programma Bepalend Orgaan (PBO). Daarin zit een vertegenwoordiging vanuit verschillende lagen uit de Bossche samenleving. Wie de voorkeur krijgt wordt dus bepaald aan de hand van hoe goed iedere laag uit de samenleving vertegenwoordigd is. Een manier die niet altijd een even goed beeld zou geven van hoe een lokale omroep in elkaar zit.
Op basis van het PBO kwamen er 2 partijen als beste uit de bus: RTV Dieze en DTV Den Bosch. Echter ging de voorkeur van de gemeenteraad naar RTV Dieze omdat deze partij voor een beheerste groei zou kiezen, iets waar DTV Den Bosch nooit over ondervraagd is, aldus Jan Smit. Ook bij Den Bosch TV is er nooit gevraagd naar de doorgroei mogelijkheden.

De onvrede was echter helemaal compleet toen er begin dit jaar een duidelijke voorkeur werd uitgesproken voor een multimediale streekomroep 3.0. “Daar zijn onze plannen dus ook op geënt maar opeens draait het bij het college schijnbaar om een beheerste groei”, zo stelt Jan Smit. Ook Toos Bastiaansen, die het CvdM opriep eens goed te kijken naar het rapport, zag dit ook.  

Volgens Henderik de Leeuw van Atlantis Lokaal, die geen uitnodiging heeft ontvangen voor de hoorzitting, is het een grote puinhoop bij de gemeente. Zo leverde Atlantis Media deze zomer hun rapport bij Katja Brooijmans, ambtenaar van de gemeente, in. Die dit vervolgens aan het college en de burgermeester en wethouder zou geven. “In dit rapport stonden duidelijke en concrete plannen voor een eigen, verfrissende, radio en televisie zender maar van de radio plannen kwam niks naar voren en de tv plannen zouden we uitbesteden aan derde volgens het rapport dat wij weer terug kregen”. De Burgemeester en Wethouder zijn daarna nog benaderd door Atlantis Lokaal maar deze wuifde dit weg. 

Het CvdM doet binnen zes weken uitspraak over de nieuwe lokale omroep. Het CvdM kan het rapport ook terug sturen naar de gemeente als ze vindt dat de procedure niet goed is verlopen. Ook is deze beslissing aanvechtbaar, daarmee is de keuze op zijn vroegst pas over 12 weken definitief. Tot zo ver is er geen sprake van de snelle aanpak waar men eind februari om vroeg.

Redactie: Atlantis Media

 
 Persoonlijk
 Scherp geprijsd
 Kennis van kwaliteit
 Gratis bezorging

Atlantis Media
Titaniumlaan 80
5221 CK 's-Hertogenbosch

073-6221039

KvK 582.30.661

Design - Drukwerk
Media - Producties
Marketing - Communicatie