Wij gebruiken cookies, bezoekt u onze website dan gaat u akkoord met deze cookies. OK

Ondernemers hadden nog nooit zo veel vertrouwen als nu

1/1

Geplaatst door Atlantis Media op donderdag 15 februari 2018 om 14:36

Den Bosch – 15 februari 2018 – Het vertrouwen onder de ondernemers was nog nooit eerder zo groot als begin 2018. De indicator kwam aan het begin van het eerste kwartaal uit op 18,1. Het gaat daarmee om de hoogste waarde sinds de start van de metingen in 2008.

Dit blijkt donderdag uit gegevens van onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Kamer van Koophandel en VNO-NCW. In de laatste drie maanden van vorig jaar werd nog een stand van 13,4 opgetekend. Begin 2017 kwam de indicator op 14,7 uit. Het vertrouwen is het grootst onder bouwbedrijven. Groothandelaren en ondernemers in de zakelijke dienstverlening volgen. In alle branches is de stemming verbeterd.

Erg veel ondernemers zijn positief over de werkgelegenheid bij hun bedrijf, maar zeggen wel belemmeringen te ervaren door een tekort aan arbeidskrachten. In het vierde kwartaal had 27 procent van de bedrijven meer personeel in dienst dan in het voorgaande kwartaal. Een op de tien ondernemingen had juist minder mensen op de werkvloer.

Bij per saldo 16 procent van de bedrijven zal de werkgelegenheid naar verwachting toenemen. In de bouwsector is het aandeel bedrijven dat hiervan uitgaat met 35 procent het grootst.

Begin 2018 stelde 18 procent van de ondernemingen dat een tekort aan gekwalificeerd personeel de bedrijfsactiviteiten belemmert. Begin 2016 zei maar 5 procent van de bedrijven dit te ervaren. Dit probleem speelt het meest bij uitzendbureaus (58 procent van het totaal) en bedrijven in de IT-dienstverlening (42 procent).

Bij ruim een kwart van de ondervraagden is de winstgevendheid in het laatste kwartaal van 2017 verbeterd. Sinds de start van de meting was dit aandeel niet zo groot. Dit gold met name voor de sector informatie en communicatie, de zakelijke dienstverleners, groothandelaren en bouwbedrijven en het aandeel bedrijven met een dalende winstgevendheid was met 8 procent het laagst sinds de eerste metingen in 2008.

 Persoonlijk
 Scherp geprijsd
 Kennis van kwaliteit
 Gratis bezorging

Atlantis Media
Titaniumlaan 80
5221 CK 's-Hertogenbosch

073-6221039

KvK 582.30.661

Design - Drukwerk
Media - Producties
Marketing - Communicatie