Wij gebruiken cookies, bezoekt u onze website dan gaat u akkoord met deze cookies. OK

Meeste huishoudens volgend jaar vooruit in koopkracht

1/1

Geplaatst door Atlantis Media op vrijdag 22 december 2017 om 12:45

Den Bosch – 22 december 2017 – De meeste huishoudens in Nederland gaan er volgend jaar in koopkracht licht op vooruit. Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft in een brief aan de Tweede Kamer de effecten van alle maatregelen nog eens duidelijk op een rij gezet. Daarbij is er ook rekening gehouden met de vandaag gepubliceerde ramingen van het Centraal Planbureau.

De stijging geldt niet voor alle groepen erkent Koolmees. Zo gaan alleenverdieners met een modaal inkomen die kinderen hebben er gemiddeld 0,2 procent op achteruit en leveren AOW’ers met een pensioen tot 10.000 euro en alleenstaanden met een uitkering, zonder kinderen, 0,1 procent in.

Voor de gepensioneerden met alleen AOW blijft de koopkracht gelijk of ze gaan er licht op vooruit. Dat geldt ook voor sociale minima met kinderen.

Volgens de tabellen van Sociale Zaken is de grootste stijging in de “voorbeeldhuishoudens” 0,5 procent. Dat geldt voor tweeverdieners met kinderen van wie de ene partner 2 maal modaal verdient en de andere een half maal modaal, plus voor alleenstaanden met 2 keer modaal en alleenstaanden ouders met het minimumloon. Het CPB schat het modale inkomen volgend jaar op 37.500 euro per jaar.

Er is gekeken naar de ontwikkeling van de lonen in 2018, de inflatie, de zorgpremie en de toeslagen bij de berekeningen van het ministerie. De lastenverlichting die in het regeerakkoord is afgesproken, zal pas vanaf 2019 effect hebben.

Ook de loonstrookjes laten voor de meeste mensen een lichte plus zien. Koolmees benadrukt dat de ontwikkeling van de koopdracht een vollediger beeld geeft van het besteedbaar inkomen dan het loonstrookje. 

 Persoonlijk
 Scherp geprijsd
 Kennis van kwaliteit
 Gratis bezorging

Atlantis Media
Titaniumlaan 80
5221 CK 's-Hertogenbosch

073-6221039

KvK 582.30.661

Design - Drukwerk
Media - Producties
Marketing - Communicatie