Wij gebruiken cookies, bezoekt u onze website dan gaat u akkoord met deze cookies. OK

Lokale omroep, groei, oogst en kwaliteit

1/1

Geplaatst door Atlantis Media op woensdag 7 oktober 2015 om 14:57

Den Bosch - 12 oktober 2015 - In de Gemeente ’s-Hertogenbosch zijn al sinds de jaren 80 verschillende tuinen, die groente en fruit verbouwen. Er zijn vele groeperingen die zowel als hobby, of als commercieel hun grond beheren. Sommige zijn bij heel de stad bekend en iedereen heeft er een mening over. Er zijn tuinders die er niks van bakken, hobbyisten, specialisten en organisaties die er zowel in het groeiproces als financieel er constant een puinhoop van maken.

Eén keer in de vijf jaar mag de Gemeente een tuinder voordragen, die met subsidie, als publieke taak, alle ambtenaren mag voorzien van de beste en lekkerste fruit en groente. Na de beslissing van de Gemeenteraad, moet alleen het Commissariaat voor de Groei het uiteindelijke besluit nemen.

Het vreemde, van de laatste pakweg 30 jaar, is dat steeds voor de organisatie met de slechtste oogst, het meest beroerde financiële beleid en het minste imago werd gekozen. Totdat het bestuur van de Gemeente 10 jaar geleden tot bezinning kwam en alle tuinen eens goed onder de loep nam. Het kwam eindelijk tot de conclusie dat het moest stoppen met de Boschtion-Tuin en het College bekrachtigde dit ook. Dit deed de toenmalige Wethouder van de Mortel op uitvoerige wijze. Hij sprak uitvoerig met alle gegadigde en kreeg zo een goed beeld van de kwaliteit wat er leefde in de stad. De Atlantis-Tuinen kregen steun van de Raad en eindelijk was het tijdperk van rotte appels en financiële wantoestanden ten einde.

Echter het Commissariaat voor de Groei was toch van mening dat de failliete grondbewerkers, die nimmer een eetbare oogst ter beschikking stelde, toch weer de publieke functie kreeg toebedeeld. Tot grote ontevredenheid van de publieke opinie. Het gaf als reden dat Atlantis ooit verboden vruchten verbouwde. Inmiddels zijn deze vruchten, behorend tot één van de populairste soort, gelegaliseerd in ons kikkerland, met juist dank aan de strijd van deze Bossche tuinder.

De Boschtion-Tuin ging door met de ene naar de andere mislukte oogst, terwijl Atlantis via een andere weg een vergunning verkreeg, om zodoende carrière te maken zonder subsidie, maar met succes. Alle belangrijke organisaties en bedrijven uit de stad aten en serveerden het groen en ondanks tegenslagen, was de organisatie en groei stabiel, maar ook populair. Atlantis vertegenwoordigde in deze jaren vele andere volkstuinen uit andere gemeenten in hun landelijke belangen en de ontwikkeling van smaak en techniek kreeg nationale erkenning en bekendheid.

Vanaf dit moment was Atlantis, vanaf een van de Gemeente gehuurde grond, één van de grootste en succesvolste volkstuin van Brabant. Maar opnieuw zat het niet mee. In 2008 en 2009 wil de Gemeente aan de gehuurde grond van Atlantis een schoolbestemming geven, maar deze heeft vanwege een huurcontract alle rechten. De Gemeente besluit toch tot een verbouwing rondom de tuinen en brengt de volkstuin club een schade toe van bijna 100.000 euro door een fout van de aannemer. Alle apparatuur bestemd voor de grondbewerking en de huisvesting worden vernield. Slechts een klein deel wordt vergoed door Wethouder Pauli en de rest van de kosten betaald het gezonde Atlantis uit eigen zak en zet het verbouwen van groente en fruit op een bescheiden manier voort op een volkstuintje langs een Bossche spoorlijn.

In deze periode verspreidt de Boschtion-Tuin nog steeds rotte aardappels en onvolgroeide groente. Ook heeft de stichting opnieuw financiële problemen. Dit proberen zij te herstellen met steeds nieuwe bestuurders, maar dit heeft geen zin, de methode en de vrijwilligers blijven hetzelfde en het wordt van kwaad tot erger. Vanaf 2014 krijgt de Bossche tuin opnieuw grote bestuurlijke en financiële problemen, waardoor er in februari opnieuw een einde komt aan een club met een licentie, nooit ondersteunt door enige kennis, ontwikkeling en succesvolle oogst.

Na tien jaar mag de Gemeente opnieuw kiezen voor een nieuwe publieke groente en fruit leverancier. Er melden zich 4 kandidaten; Dieze-Tuinen, een clubje uit het nieuwe stadsdeel Nuland. DTV-Grond uit Oss, de gesubsidieerde groente verstrekker voor die regio. Mexico-Garden, een nieuwe, nog nooit gestarte volkstuin uit de stad en Atlantis-Tuinen, al meer dan 35 jaar een gerespecteerde volkstuin uit ’s-Hertogenbosch.

Het college en de Gemeenteraad moeten opnieuw een kandidaat voor gaan dragen. In tegenstelling tot Roderick van de Mortel, tien jaar geleden, heeft Wethouder volkstuinen Huib van Olden, geen enkele behoefte aan een gesprek met de kandidaten en nooit van enkel gewas geproefd. Meer dan vier verschillende ambtenaren worden telkens weer naar voren geschoven, om uiteindelijk de kandidaten te gaan beoordelen. Niet op de oogst, rendement en kwaliteit, maar op een aantal mensen, een Groei Bepalend Orgaan, die jaarlijks moeten vergaderen over welke soorten dit jaar moeten worden verbouwt. Of één van de kandidaten dit werkelijk voor elkaar krijgt is niet belangrijk voor de keuzeheren.

Als eerste hier beschreven kandidaat een kennismaking met DTV-Grond. Alhoewel DTV (Door Tuinieren Verliezen) een redelijk goede oogst heeft in de regio Oss, valt er over de smaak van de gewassen te twisten, ondanks dat deze Tuin uit Oss tonnen aan subsidies slurpt. Ondanks deze subsidie en commerciële inkomsten, krijgen zij het toch voor elkaar om telkens maar weer de begroting niet rond te krijgen. Het heeft een dure directeur in dienst, die openlijk toegeeft dat door subsidie uit ’s-Hertogenbosch zijn salaris gewaarborgd blijft.

DTV werkt als een echte commerciële partij, die net als Groenrijk en Intratuin meerdere vestigingen wil. In die weg is alle extra subsidie meegenomen. Je kunt ze het ook niet kwalijk nemen. Als het Commissariaat voor de Groei in de toekomst besluit enkele Brabantse tuinen samen te voegen, dan zijn de commerciële hun baantje kwijt. Dus grijp de macht nu, dan staan we er bij een herverdeling goed voor. Biologisch fruit, onbespoten groente, daar gaat het niet om, winst, geld en macht. Ook behoeft de Bossche moerasgrond een hele andere bewerking dan in andere gebieden. Gelukkig is volgens de Nederlandse wet dit niet de bedoeling en gelden er voor publieke lokale organisaties andere uitgangspunten.

Dieze-Tuinen wisten in hun eerste presentatie precies wat ze wilden. Samen met vrijwilligers van de Boschtion-Tuin willen ze een nieuwe grote volkstuin opzetten voor de Gemeente. Toen ze er in een gesprek op gewezen werden dat het niet zo slim is om weer met die groepering op de proppen te komen, hielden ze bij communicatie in een later stadium wijselijk hun mond. Toch kiest het college ervoor om Dieze voor te dragen, omdat ze net als Boschtion in het verleden, een prima Groei Bepalend Orgaan bij elkaar hebben gebeld. Dat nu al bekend is dat er zo een Boschtion-Tuin 3.0, bestuurt door een klein volkstuintje uit Nuland, ontstaat en we weer terug naar de jaren tachtig gaan. Alleen kost het de gemeente nu misschien wel 2 ton aan subsidie en dit is wel erg veel voor wekelijks een kist appels en twee maal per jaar een aardappeloogst, beide met Boschtion kwaliteit.

Nog een kandidaat; Mexico-Garden. Een sympathieke groep aangevoerd door Mevrouw Hernandez. Deze groepering heeft echter nog nooit een volkstuintje gehad, geen groente of fruit geoogst en ook geen ervaring in het leiden van een organisatie zoals beschreven. De familie van Hernandez hebben wel ooit gewassen verbouwt in Mexico, maar hadden vooral ervaring met het klimaat en groei in het Midden Amerikaanse land. Wie precies gaat zaaien en oogsten is niet bekend en mocht er een oogst komen, dan is daar ook nog geen bestemming voor.

Atlantis-Tuinen, de organisatie met de oudste volkstuinen in de Gemeente. Ondanks de vooroordelen uit het verleden (verboden vruchten) heeft Atlantis het eigenlijk altijd goed gedaan. Begonnen in achtertuintjes van vrijwilligers en later huurde het grote stukken grond. Steeds meer hobbyisten en kenners sloten zich aan bij de Stichting en Atlantis gaf zelfs opleidingen en creëerde ook vele nieuwe gewassen. Ook ging het nooit failliet en heeft het door zijn populariteit (leesbedrijfsleven) altijd voldoende steun. Ondanks dat er niet aan de ambtenaren mocht worden geleverd, nam de rest van de stad gretig af van de populaire en lekkere groente en fruit oogst. Dat het bestuur en de vrijwilligers graag nog steeds publieke hofleverancier willen worden is vreemd, want waarom zouden ze? Wellicht speelt toch het onrecht wat Atlantis is aangedaan een grote rol en de immer blijvende ambitie om de beste te zijn. Iedereen smult van je oogst, maar de keuzeheren beslissen telkens in het voordeel van de groepering met de mislukte oogst en wegrennende bestuursleden. Ook draait het niet alleen om Atlantis, maar vooral om het samenbrengen van alle kenners en mensen die de wil hebben om te ploegen waar nodig.

Helaas was de keuze in deze ronde al bepaald. Welke belangen hier spelen is onbekend. De ambtenaar van het college, Mevrouw Brooijmans, heeft tot twee maal toe andere informatie over Atlantis aan het college en Raad gegeven, dan dat de volkstuinclub had ingediend. Hoogtepunt was dat er geschreven werd dat Atlantis zelf haar groente zou verbouwen, maar dat al het fruit zou worden geproduceerd door een commerciële partij. En dit berust absoluut niet op de waarheid. Het bestuur van Atlantis heeft dit al gemeld, maar dit wordt genegeerd. Ook is Atlantis maanden geleden benaderd door een politici om een deal te sluiten, waar na de vergunning zou worden verkregen. Hier wilde de Stichting niks mee te maken hebben, en heeft zich hier vervolgens 100% van gedistantieerd. Ook toen heeft het bestuur dit gemeld bij Brooijmans, maar ook dit werd genegeerd.

Jammer dat politieke belangen en machtspelletjes altijd de doorslag geven in dit soort keuzes. Waarom niet gewoon kwaliteit, smaak, kennis, ervaring en verstandig beleid. Het wordt de komende jaren eens tijd voor de mensen met goede groene vingers uit de stad. Want het kan ook gewoon goed, verantwoordelijk en zonder een oogst die een hoop stof doet opwaaien. 

 Persoonlijk
 Scherp geprijsd
 Kennis van kwaliteit
 Gratis bezorging

Atlantis Media
Titaniumlaan 80
5221 CK 's-Hertogenbosch

073-6221039

KvK 582.30.661

Design - Drukwerk
Media - Producties
Marketing - Communicatie